Wykres liniowy wykres punktowy
Dodane przez piotr dnia February 26 2012 21:44:14
    Często przeglądając arkusze wykonane w firmach dostrzegam pewna zasadniczą trudność jaką mają użytkownicy Excela z rozróżnieniem między wykresem punktowym a liniowym. Nie byłoby to może kłopotliwe gdyby nie fakt, że w przeciwieństwie do pozostałych podziałów typu wykresów excelowych między tymi dwoma typami istnieje zasadnicza różnica. Różnica, która powoduje, że przypisanie wykresu do niewłaściwego typu wypacza uzyskane wyniki. W rozwinięciu newsa o tej właśnie różnicy.
Rozszerzona zawarto¶ć newsa
    W szczególności z matematycznego punktu widzenia wykres liniowy Excela NIE JEST wykresem liniowym a jedynie wykresem, dla którego oś X (argumentów) jest automatycznie dodawana do serii wyników a przyrost kolejnych wartości (w excelu interwał) jest stały, równy jedności a zaczynamy liczyć od jedności. Tak więc argumenty wynoszą : 1,2,3,....
Same wartości funkcji mogą zaś przyjmować wartości dowolne.
   Wykres punktowy z kolei jest tak w swej istocie właściwym wykresem w którym mamy możliwość przypisania dowolnych wartości argumentom i wartościom wykresu.
Aby tę różnicę unaocznić weźmy tabele w postaci:
Przykładowa tabela z dyskretnym obrazem funkcji kwadratowej
To jeżeli wybierzemy wykres liniowy otrzymamy standardowo wykres dwu wartości (przy okazji jak łatwo zauważyć nasz wykres nie jest wbrew nazwie wykresem liniowym):
Przykład wykresu liniowego w rozumieniu Excela
Usunięcie linii związanej z wykresem x nie jest dobrym pomysłem ponieważ wykres f(x) wbrew swojej nazwie nie jest wykresem funkcji z tabeli powyżej. Prawidłowym wykresem jest wykres punktowy. Jego wybranie zaowocuje uzyskaniem nastęującego wykresu:
Wykres punktowy funkcji kwadratowej
Jeżeli przyjrzeć się uważnie tabeli i wykresom zauważyć można ewidentną różnicę. Jedyną poprawną reprezentacją graficzną tabeli jest wykres drugi. Pierwszy przekłamuje dane ponieważ narzuca niewłaściwe wartości argumentów funkcji.