Zapisywanie obiektu jako rysunku!
Dodane przez piotr dnia January 24 2008 16:49:05
Za pomocą kodu Vbasica można łatwo zapisywać obiekty Excela jako np GIF'y. Dla przykładu uprasza to kwestię  przenoszenia wyników podanych jako wykres w różne miejsca, czy zapisywanie takich wyników (np. do opracowania papierowego). Poniższy kod tworzy plik GIF o nazwie temp.gif z wykresu, który jest pierwszym obiektem na arkuszu 1 (Sheet1)
    Set CurrentChart = Sheets("Sheet1").ChartObjects(1).Chart
Fname = ThisWorkbook.Path & "\temp.gif"
CurrentChart.Export FileName:=Fname, FilterName:="GIF"