Kreator odnosników - do czego to służy?
Dodane przez piotr dnia December 05 2013 21:13:20
Często, gdy pracujemy na dużej liczbie tabel przydaje się możliwość sięgania do wybranej komórki tabeli, za pomocą określenia jej współrzednej, ale nie względem arkusza, a właśnie względem wiersza i kolumny tabeli. Funkcją która do tego służy jest funkcja INDEX(), jednak jej stosowanie wymaga znajomosci składni oraz dodatkowej funkcji PODAJ.POZYCJE(). Wygodną alternatywą jest skorzystanie kreatora odnosników. I o tym właśnie piszę w rozwinięciu news'a

kreator odnośników


Rozszerzona zawarto¶ć newsa
Kreator odnośników znajdziemy na wstążce FORMUŁY w karcie "Rozwiązania":

Położenie przycisku  Kratora Odnośników


Aby skorzystać z niego musimy mieć w arkuszu zdefiniowaną tabelę, dla przykładu niech będzie to tabela jak poniżej:

przykładowa tabela

Jeżeli wybierzemy teraz ikonkę kreatora odnośników, zobaczymy pierwszą planszę kreatora, która wzywa nas do podania obszaru tabeli. Możemy to zrobić wpisująć adresy naroży tabeli (lewy górny:prawy dolny) lub wskazując je myszką:

pierwsza plansza kreatora

W kolejnym kroku wskazujemy jakiej wartości w nagłówkowych wierszach/kolumnach ma szukać funkcja. Np dla naszego przykładu kreator znajdzie wielkość na przecięciu kolumny "marzec" i wiersza "trzeci"

druga plansza kreatora

Trzeci krok kreatora decyduje o sposobie prezentacji wyników. Możemy żądać tylko podania znalezionej wartości (opcja :Kopiuje tylko formułe do pojedynczej komórki) lub otrzmać zarówno informację o wartości kamórki jak i o jej współrzędnych w ramach tabeli - numeracja biegnie od numeru 1(opcja :Kopiuje  formułe i parametry wyszukiwania). Warto zwrócić uwagę, że wybranie tej opcji wydłuży naszą procedurę z czterech do sześciu kroków!

trzecia plansza kreatora

Wybranie drugiej opcji spowodowało, że kreator zapyta nas o miejsce wstawienia (komórki) z informacją o położeniu nagłówka (numeru kolumny w tabeli), którego wartość zarządaliśmy wcześniej (w przykładzie "marzec")

czwarta plansza kreatora
N kolejnej planszy podajemy miejsce (komórkę), w której podana zostanie współrzędna położenia szukanego nagłówka wiersza tabeli (numer wiersza tabeli), w przykłądzie "trzeci":

piąta plansza kreatora

Wreszcie w ostatnim kroku wskazujemy położenie (komórkę), w której zobaczymy poszukwaną wartość z tabeli leżącą na przecięciu wskazanej kolumny i wiersza

szósta plansza kreatora
 Jeżeli dobrze wykonaliśmy wszystkie kroki w tej ostatniej komórce zobaczymy dla naszego przykładu wartość 7.
Warto zauważyć, że kreator wpisuje do naszej komórki nie wartości wynikowe, a formuły służące do ich wyliczenia.