Calc - skróty klawiaturowe
Dodane przez piotr dnia October 23 2012 15:56:34
W Excelu omawialiśmy już skróty klawiaturowe wielokrotnie. Czas przyjrzeć się CALC'owi. Arkusz ten oferuje bogatą listę skrótów klawiaturowych. Niestety jak to zwykle bywa przesiadka z jednego systemu na drugi nie jest prosta gdyż skróty są troszeczkę inne. W Excelu np. klawisz funkcyjny "F4" umożliwia cykliczna zmianę odwołań względnego na bezwzględny. Ta sama funkcja w Calcu ma skrót "shift+F4". Niby blisko, ale doprawdy kto by to spamiętał!. Kompletną listę skrótów klawiaturowych otrzymasz w pomocy Calc'a pod hasłem indeksu: "skróty klawiaturowe". W rozwinięciu podam sposób na  zmianę tych skrótów wg naszego upodobania.


Rozszerzona zawarto¶ć newsa
Aby zmienić/ dodać/ usunąć jakiś skrót klawiaturowy proszę wybrać opcję "Dostosuj", znaleźć ją można w menu WIDOK->Paski narzędzi:

otwieranie opcji dostosuj w Calc (open office)


W otwartym tym polecenie oknie narzędziowym wybieramy zakładkę "Klawiatura":

Zakładka klawiatura polecenia dostosuj w Calc (open office)


Następnie w (ważne aby od tego zacząć) dolnej części okienka wybieramy polecenie, które  skrótowi klawiaturowemu chcemy przypisać a następnie w górnej części okna wskazujemy skrót klawiaturowy, który chcemy zmienić:

zmiana skrótów klawiaturowych w Calc (open office)


Gdy teraz naciśniemy przycisk modyfikuj do naszego polecenia zostanie przypisany nowy skrót klawiszowy. Jednocześnie jeżeli wcześniej był zdefiniowany już skrót to obydwa będą działać równocześnie. Jeżeli zrobisz dokładnie tak jak jest na obrazkach to pod skrótem F4 będziesz miał zmianę adresów względnych na bezwzględne...

I jeszcze słowo dla purystów. Wybranie w dolnej części jednego ze skrótów przypisanych naszemu poleceniu i naciśnięcie przycisku skasuj, usunie wybrane przez nas przypisanie.